ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หน่วยบูรณาการ กีฬาสีหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2560,23:08  อ่าน 99 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best กลุ่มสาระศิลปะ นวัตกรรมเรื่อง วงจรสี วิชาศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นายธนภูมิ ต๊ะสินธุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,23:42  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..